Jul i Sverige 2003–2004

Jul i Sverige 2003–2004

Rapport från Folklivsarkivet, Mångkulturellt centrum, Nordiska museet, Språk- och folkminnesinstitutet.

Redaktör: Annika Nordström
Utgivningsår: 2005