Datorn granskar språket

Datorn granskar språket

Om de möjligheter och begränsningar som den nya tekniken erbjuder alla som skriver på dator.

Författare: Rickard Domeij
Utgivningsår: 2005

De flesta svenskar skriver i dag med hjälp av ordbehandlare. Det ger tillgång till nya språkhjälpmedel, som stavnings- och grammatikkontroll.

Många använder redan sådana hjälpmedel och fler kommer att göra det i framtiden. Men hur fungerar dessa hjälpmedel egentligen, och hur användbara är de?