Ur SOFI:s värld

Ur SOFI:s värld

Vänskrift till Björn Lindquist den 9 september 2002.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Redaktörer: Eva Brylla, Björn Heinrici
Utgivningsår: 2003

Innehåll i boken:

Lars Bleckert - Målföre som föremål
Eva Brylla - Behövs en personnamnslag? Namnlagens tillämpning ur språklig synvinkel.
Birgit Eaker - Ordböcker i stöpsleven
Gerd Eklund - En bukett blåklint. Centaurea cyanus i ett europeiskt perspektiv.
Göran Hallberg - Från Smålands minnen till SOFI DAL.
Bodil Nildin-Wall - Det evigt kvinnliga? Sägen, folksaga, konstsaga.
Leif Nilsson - SOFI och dagens ortnamnsvård.
Gunnar Nyström - OSC och SAOB. Svamvaro med konsekvenser.
Margareta Svahn - På DAGstur.
Jan-Inge Wall - Död mans mot.
Ola Wensstedt - Namngivning av datafiler vid digitalisering av skriftligt arkivmaterial.