Lyssna på svenska dialekter!

Lyssna på svenska dialekter!

Publikationen består av en cd med 29 inspelningar – en eller två från varje landskap – och en bok med utskrifter och översättningar.

Går även att beställa skolpaket, 25 böcker och en cd för 490 kr/st.

Redaktör: Eva Thelin
Utgivningsår: 2003

Den vänder sig till alla som är intresserade av att höra hur dialekterna skiftat över landet. Inspelningarna är valda ur samlingarna av intervjuer med dialekttalare. Cd:n innehåller alltså bara spontant berättande, inte några uppläsningar. Det är enkelt att följa med i vad som sägs, eftersom varje berättelse finns i utskrift med ordförklaringar eller översättningar. Lyssna på svenska dialekter! kan därför med fördel användas i alla typer av undervisning.