Språk- och kulturgränser i Värmland

Språk- och kulturgränser i Värmland

En översikt och några synpunkter.

Författare: Richard Broberg
Utgivningsår: 1973 (omtryckt 2001)

Språk- och kulturgränser i Värmland är en översiktlig redogörelse för framträdande drag i värmländska folkmål och värmländsk folkkultur, som ger en bild av de språk- och kulturgeografiska förhållandena inom landskapet. Den ger även en översikt över landskapets topografiska struktur, historia och kulturgeografi.