Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad

Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad

En ordbok i fyra delar om det nordöstskånska dialektområdet Västra Göinge härad.

Författare: Gösta Sjöstedt
Utgivningsår: 1979–1999

Västra Göinge härad är ej enhetligt i språkligt avseende utan utgör en del av det stora område, som Gösta Sjöstedt i sitt arbete kallat Det nordöstskånska dialektområdet. Detta genomkorsas emellertid av många gränslinjer för dialektala företeelser från nordväst till sydost, och i några fall är dessa samlade i gränsknippen, som ställvis breder ut sig och bildar mer eller mindre breda gränsbälten.

Innehåll

  • Del 1 : abborrben - grant-väder
  • Del 2 : grantvädersmoln - lökäpple
  • Del 3 : lön - smörörta
  • Del 4 : snabel - övning