Ordbok över Nysätramålet

Ordbok över Nysätramålet

En nordvästerbottnisk dialekt.

Författare: Astrid Lundgren
Utgivningsår: 1997

Materialet i denna bok bygger till största delen på författarens egna uppteckningar ur minnet och avser att spegla 1930-talets dialekt. Under arbetets gång har författaren fortlöpande gått igenom samlingar av dialektord och tagit del av innehållet i befintliga ordböcker, och på så vis kompletterat underlagsmaterialet för ordboken.