Bättre grå kaka än ingen smaka

Bättre grå kaka än ingen smaka

Ordspråk och talesätt i Övre Norrland.

Författare: Magdalena Hellquist och Birger Lövgren
Utgivningsår: 1995 (andra upplagan)

Ur författarens inledning i boken:

Denna bok är tillägnad alla norrlänningar som bryr sig om sin stora landsändas traditioner och den föreställningsvärld som präglat liv och uppväxt i många hundra år, den föreställningsvärld som nu, sakta och säkert, är på väg att försvinna...

Men boken är inte skriven bara för norrlänningar... Materialet kommer visserligen huvudsakligen från Norrbottens och Västerbottens län jämte delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Men uttrycken är trots detta till alldeles övervägande delen allmänt svenska; det är bara till det yttre som de uppträder i norrländsk dräkt, vilket för övrigt inte missklär dem. Att de dessutom inte bara är är allmänt svenska utan till stora delar europeiska, ja ibland orientaliska, framgår av det kommande ...