Jägaren och makterna. Samiska och finska björnceremonier

Jägaren och makterna. Samiska och finska björnceremonier

Boken handlar om det utförliga cermoniel, som en gång kringgärdat björnjakten hos framför allt samer och finnar.

Författare: Carl-Martin Edsman
Utgivningsår: 1994

Björnhistorierna är talrika. En av dem handlar om en jägare som just skjutit ett misslyckat skott mot en framrusande björn. Tid att ladda om fanns inte. Jägaren drog sin kniv och beredde sig på strid. Medveten om sitt underläge uppsände han vad som har kallats "Björnjägarens bön": "Milde Fader, du vet, att jag inte riktigt har varit som jag bort, men låt bli att hålla med nå'n särskild av oss, så ska du si på Fan!"

Jägaren och makterna handlar om det utförliga cermoniel, som en gång kringgärdat björnjakten hos framför allt samer och finnar. Om detta finns ett rikt material ända från 1600-talet till våra dagar. Likartade skildringar från hela det cirkumpolära området fullständigar bilden. Om teknisk skicklighet och magiska åtgärder inte räckt till, har jägaren som en sista utväg vänt sig till osynliga makter, som råder över villebrådet. Björnen har uppfattats som en frände till människan och man har måst urskuldra sig för att man nödgats fälla honom. Det dödade djuret har mottagits som en ärad gäst och efter festen återsänts till nytt liv i sitt rike.

Rester av sådant synsätt är bevarade i folkliga bruk och sägner i europeisk allmogekultur, i fastlagsseder, bröllopsupptåg, tron på skogsrået och ättesagor, där björnen hör till anfäderna.

Författaren är norrlänning, religionsvetare, folklorist och ofta anlitad föreläsare, bl.a. i radion. Han har varit verksam som professor i religionshistoria vid humanistiska fakulteten vid Uppsala universitet.