Dalmålsstudier

Dalmålsstudier

Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen den 15 febr. 1984 innehåller några artiklar ur hans produktion som är representativa för olika målområden.

Redaktör: Täpp John-Erik Pettersson
Utgivningsår: 1994

Innehåll

  • Gammalt och nytt i älvdalsmålet (publicerad 1958)
  • Rättviksmålets huvuddrag (publicerad 1959)
  • Andreas Floréus bröllopsdikt på orsamål från år 1676 (publicerad 1959)
  • Ålmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål (publicerad 1962)
  • Malungsmål och skinnarmål i språkprov (publicerad 1976)
  • En bröllopsdik på moramål från år 1646 (publicerad 1983)
  • Några diftongvarianter i sollerömål och grannmål i Ovansiljan (publicerad 1988)
  • Något om övre dalmålens historia, regionala utveckling och utforskande (publicerad 1988)
  • Huvuddrag i Lima-Transtrands sockenmål (publicerad 1991)
  • Register över Stig Björklunds tryckta skrifter 1994 - 1993