Svenska förnamn

Svenska förnamn

Kortfattat namnlexikon

Författare: Roland Otterbjörk
Utgivningsår: 1979
Serie: Skrifter utgivna Svenska språknämnden