Språk i Norden 1979

Språk i Norden 1979

Årsskrift för de nordiska språknämnderna

Författare: Henrik Galberg Jacobsen, Mikael Reuter, Stål Løland, Catharina Grünbaum
Utgivningsår: 1979