Språk i Norden 1978

Språk i Norden 1978

Årsskrift för de nordiska språknämnderna

Författare: Henrik Galberg Jacobsen, Ståle Løland, Catharina Grünbaum
Utgivningsår: 1978