Skånes ortnamn 16: Rönnebergs härad och Landskrona stad

Skånes ortnamn 2: Bara härad

Bok nummer 16 i serien Skånes ortnamn handlar om bebyggelsenamnen i Rönnebergs härad och Landskrona stad.

Författare: Göran Hallberg
Utgivningsår: 1973
Serie: Skånes ortnamn (SKO)