Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt

Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt

En undersökning rörande P. A. Säves sagesmän.

Författare: Ragnar Bjersby
Utgivningsår: 1964

Innehåll

Folkminnesforskningen och traditionsbärarna - en inledande orientering

Materialet och dess behandling

Folkminnesforskaren P. A. Säve - hans utveckling och verksamhet

Säves sagesmän på Fårö

Säves sagesmän på gotländska fastlandets landsbygd

Säves sagesmän i Visby

Sagesmännens traditionsrepertoar

Sagesmännens och traditionsstoffets geografiska fördelning

Sagesmännens sociala miljö

SummaryKällor och litteratur

Register över Säves sagesmän

Förkortningar