Lapskt silver. Studier över en föremålsgrupp och dess ställning inom lapskt kulturliv

Lapskt silver. Studier över en föremålsgrupp och dess ställning inom lapskt kulturliv

Del 1: Textdel, del 2: Föremålskatalog.

Författare: Phebe Fjellström
Utgivningsår: 1962