Det svenska Vilhelminamålet

Det svenska Vilhelminamålet

Språkgeografiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter.

Författare: Karl-Hampus Dahlstedt
Utgivningsår: 1950-1962

Består av fyra delar.

1. Allmän indelning. Ord och betydelser. A. Text.
2. Allmän indelning. Ord och betydelser. B. Kartor
3. Kvantitet. Apokope, A. Text.
4. Kvantitet. Apokope, B. Kartor och tabeller.