Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan

Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan

Författare: Sven Bensson
Utgivningsår: 1958