Om språket i den svenska bibelöversättningen av 1917

Om språket i den svenska bibelöversättningen av 1917

Författare: Johannes Lindblom
Utgivningsår: 1955
Serie: Skrifter utgivna av Nämnden för svenska språkvård