Ortnamnen i Göteborg och Bohus län 02: Ortnamnen i Göteborgs stads område

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen på Göteborgs stads område och i Tuve socken jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar

Bok nummer 2 i serien Ortnamnen i Göteborg och Bohus län handlar om ortnamnen på Göteborgs stads område och i Tuve socken jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Tre delar.

Utgivningsår: 1925, 1927, 1929
Serie: Ortnamnen i Göteborg och Bohus län (OGB)