Levande traditioner

Nationell förteckning över immateriella kulturarv i Sverige

Filtrera på kategori

Det här formuläret postas automatiskt

 • Vasilica

  I Sverige firas vasilica framförallt av de romer som har kommit hit från Balkan. Traditionens syfte är främst att önska hälsa och välgång under det k…

 • Trasmattor

  6 mars 2018

  I 150 år har trasmattan lyckats behålla sin ställning som en älskad och handvävd textil. Det finns i stort sett inga regionala skillnader i trasmatto…

 • Studentspex

  6 mars 2018

  Studentspex är en komisk och satirisk teatergenre som förekommit åtminstone sedan mitten av 1800-talet. Studentspex uppförs i anslutning till univers…

 • Allemansrätten

  17 januari 2018

  Allemansrätten är en gammal sedvanerätt med anor från medeltiden. I dag finns den i grundlagen och innebär både en rättighet och en skyldighet för al…

 • Levande rollspel – lajv

  I ett lajv gestaltar varje deltagare en påhittad karaktär i en påhittad miljö. Rollspelet kan utspela sig i en fantasivärld eller i en särskild tid o…

 • Zornmärkesuppspelning (riksspelmansskap)

  Zornmärkesuppspelningen har pågått sedan 1933 och grundar sig på Anders Zorns initiativ till att utnämna riksspelmän. Huvudman för riksspelmansskapet…

 • Kärlekslås

  2 februari 2017

  I många europeiska städer har det under 2010-talet blivit allt vanligare att kärlekspar låser fast ett hänglås som en symbol för evig kärlek. Kärleks…

 • Klinkteknik – båtbyggnad

  18 januari 2017

  Att bygga båtar i klinkteknik är en gammal tradition inom nordisk skeppsbyggnad. I delar av Sveriges kustland håller man ännu fast vid den gamla tekn…

 • Laxsätt

  26 oktober 2016

  Strandnära fiske av lax med fasta redskap.

 • Glashantverk

  17 maj 2016

  Glashantverk är konsten att tillverka föremål av glas. Hantverket har överförts mellan generationer av hantverkare, som genom tiderna successivt utve…

 • Gummekaka (julekaka)

  I Torestorp och Älekulla i Västergötland lever ännu seden att baka och ge bort en gummekaka till sitt gudbarn dagen före julafton.

 • Hembygdsrörelsen

  1 april 2016

  Hembygdsrörelsen utgörs av föreningar över hela landet vars medlemmar med kunskap och ideella insatser driver en verksamhet där bygdens historia, mil…