Högtider och ritualer

Här återfinns exempel som är knutna till högtider och ritualer av olika slag. Det kan vara livets eller årets högtider eller mer vardagliga ritualer.

Det kan till exempel vara handlingar, festligheter, upptåg eller ceremonier som har symbolisk betydelse och markerar något särskilt.

I samband med flera högtider i almanackan förekommer ofta olika utklädningsupptåg, något du kan läsa mer om på sidan Utklädningsupptåg genom tiderna.

 • Sjunga skålvisor (snapsvisor, nubbevisor, supvisor)

  18 maj 2022

  Snapsvisan är en skålvisa och tillhör en av våra äldsta visgenrer. Än i dag förs den stora mängden snapsvisor vidare genom muntlig tradition.

 • Midsommarkarnevalen i Ramsberg

  21 april 2022

  I Ramsberg firas varje år midsommardagen med en midsommarkarneval. Karnevalståget går genom byn och därefter fortsätter festivalen på festplatsen Köl…

 • Mångkulturella almanackan

  10 november 2020

  Mångkulturella almanackan produceras på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka. Det är en tryckt publikation, men också en metod för att dokumente…

 • Vasilica

  8 mars 2018

  I Sverige firas vasilica framförallt av de romer som har kommit hit från Balkan. Traditionens syfte är främst att önska hälsa och välgång under det k…

 • Kärlekslås

  2 februari 2017

  I många europeiska städer har det under 2010-talet blivit allt vanligare att kärlekspar låser fast ett hänglås som en symbol för evig kärlek. Kärleks…

 • Luciatåg

  19 februari 2016

  Luciafirandet kan innehålla en mängd olika inslag och består ofta av sång och musik och ett luciatåg.

 • Knutsmasso

  28 februari 2015

  Knutsmasso uppmärksammas på olika sätt i olika delar av landet och även i utlandet, bland annat genom utklädningsupptåg. I Uppland har traditionen ut…

 • Purim

  27 februari 2015

  Purim är en judisk högtid och tradition som firas på den fjortonde dagen i månaden Adar som brukar infalla i mars.

 • Sång och dans runt midsommarstången

  21 augusti 2014

  Sång, musik, dans och lek runt midsommarstången hör till sommarens traditioner över hela landet.