Pedagogiska material

Lär du ut jiddisch? Här hittar du pedagogiska material för olika åldrar.

Här hittar du digitala utbildningsmaterial som tagits fram med bidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Ålder/årskurs
  • Familjen Jiddisch

    Läromedlet Familjen Jiddisch är ett nybörjarläromedel i jiddisch baserat på kursplanerna i jiddisch som andraspråk för årskurs 4–6 och 7–9.

  • Språklek med film

    Ett filmpedagogiskt material från Svenska Filminstitutet om film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

  • Vayter

    Vayter är en lärarhandledning som handlar om judisk musik. Syftet är att föra ut judisk musik och att ge kunskaper om språk, tradition och kultur til...

Hitta fler läromedel