Pedagogiska material

Lär du ut jiddisch? Här hittar du pedagogiska material för olika åldrar.

Här hittar du digitala utbildningsmaterial som tagits fram med bidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

 • Familjen Jiddisch

  Läromedlet Familjen Jiddisch är ett nybörjarläromedel i jiddisch baserat på kursplanerna i jiddisch som andraspråk för årskurs 4–6 och 7–9.

 • Språklek med film

  Ett filmpedagogiskt material från Svenska Filminstitutet om film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

 • Var är Noras pulka?

  Var är Noras pulka? är en digital bok som finns på 17 språk. Boken är lämplig för barn cirka 3–6 år. Barn kan läsa/se texten, lyssna och bläddra sa…

 • Vayter

  Vayter är en lärarhandledning som handlar om judisk musik. Syftet är att föra ut judisk musik och att ge kunskaper om språk, tradition och kultur til…

Hitta fler läromedel