Familjen Jiddisch

Sholem aljechem!

Läromedlet Familjen Jiddisch är ett nybörjarläromedel i jiddisch baserat på kursplanerna i jiddisch som andraspråk för årskurs 4–6 och 7–9.

Skärmbild från läromedlet.

Tema 1 och Tema 2 är tidigare framtagna av Skolverket och nya Tema 3–6 är en fortsättning där eleverna återknyter bekantskapen med Familjen Jiddisch. Läromedlet kan användas i undervisningen i grundskolan, men det går också utmärkt att lära sig jiddisch på egen hand med dess hjälp.

Tillsammans bildar Familjen Jiddisch Tema 1–6 ett komplett nybörjarläromedel i jiddisch som andraspråk.

Språkinlärarna får hjälp av Familjen Jiddisch, som de får följa på videofilmer och i olika övningar. Läromedlet är åtkomligt på alla typer av digitala enheter.

Vi hoppas att alla som vill börja lära sig jiddisch nu tar chansen!

Om Familjen Jiddisch

Läromedlet är framtaget av författaren Paula Grossman. Paula Grossman är lärare i jiddisch med en lång erfarenhet i att undervisa både barn, unga och vuxna. Del 1 är framtagen i samarbete med Skolverket och del 2 i samarbete med Jiddischsällskapet i Stockholm, med finansiering av Isof.