Vayter

Vayter är en lärarhandledning som handlar om judisk musik. Syftet är att föra ut judisk musik och att ge kunskaper om språk, tradition och kultur till unga lyssnare.

Skärmbild från läromedlet.

Handledningen Vayter består av faktakunskaper om ett urval av sånger och musik, sångtexter på jiddisch och svenska, och förslag på hur man kan arbeta i klassen.

Den vänder sig till både till dig som undervisar i jiddisch och till dig som undervisar om de svenska minoritetsspråken.

Den centrala målgruppen är mellanstadiet men materialet kan fungera även för yngre och äldre barn, med de anpassningar pedagogen gör till sin elevgrupp.

Om Vayter

Lärarhandledningen har tagits fram inom projektet Vayter för unga som syftar till att föra ut judisk musik och att ge kunskaper om språk, tradition och kultur till unga lyssnare. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Text: Anne Kalmering Josephson och Tove Jonstoij
Språkkonsult: Staffan Böös
Foto: Karl Gabor