Projektet Läs på finska

Ett projekt för att främja barns och ungas förutsättningar och möjligheter att utveckla läskunnighet i finska.

Syftet med projektet Läs på finska är att stödja bland andra föräldrar samt förskolepedagoger och lärare i deras arbete att främja barns och ungas förutsättningar och möjligheter att utveckla läskunnighet i finska.

Sverigefinska lukumummit ja – vaarit (läsmormor och läsmorfar)

Som en del av projektet kommer Språkcentrum finska att anpassa det finska Niilo Mäki Institutets verksamhet Lukumummit ja -vaarit Länk till annan webbplats. till sverigefinsk kontext. I Sverigefinska lukumummit ja -vaarit-verksamheten läser sverigefinska seniorer finskspråkiga böcker med barn. Syftet är att främja barn och ungas läskunnighet på finska och språkkunskaper samt att förstärka språköverföringen mellan generationer.

Bokstart på finska

En annan del av projektet handlar om att översätta stödmaterialet Bokstart Länk till annan webbplats. till finska. Bokstart är en nationell satsning som drivs av Kulturrådet och som handlar om att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling.

Illustration av uggla som läser för en uggleunge.

Bokstartsugglorna. Illustration: Matilda Ruta.

Projektfakta

Projektledare
Kirsi Kohtala-Ghane, språkfrämjare Språkcentrum finska

Pågår
2023–2024

Samverkan
Arbetet med Bokstart sker i samverkan med Kulturrådet.