Lukumummi

Tanken med lukumummi är att en pensionär läser för eleverna – eller tvärtom. I Finland finns det även särskilda läsgrupper för nyanlända.

Person som högläser för ett barn.

Att i lugn och ro få läsa tillsammans med en vuxen förbättrar läsningen och ökar ordförrådet. Foto: NMI.

Idén med Lukumummi (läsgumma) kommer från Finland och Niilo Mäki-institutet, från början som ett sätt att stötta barns läsinlärning med utgångspunkt i att läsning är grunden till allt annat lärande. Tanken med lukumummi är att en pensionär läser för eleverna – eller tvärtom. I Finland finns det även särskilda läsgrupper för nyanlända.

Stålhamraskolan i Södertälje har två finska klasser med tvåspråkig undervisning och där startade projektet Lukumummi 2017. Där är läsgummorna och läsgubbarna frivilliga pensionärer som var och en kommer till skolan en gång per vecka och läser för en elev åt gången. Förutom att träna finska och läsning får eleven en lugn stund tillsammans med en äldre, i en annars ofta intensiv skolmiljö. Främst är det barn med behov av extra stöd som får gå till lukumummi. Först var eleverna inte alls intresserade, men nu är det kö till läsestunderna.

Genom att högläsa, förklara svåra ord och sedan diskutera texten ska eleven lära sig läsa bättre, få bättre ordförråd i finskan och bättre självförtroende att själv våga använda det finska språket.

En del sagor finns inlästa och tillgängliga på internet.