Projektet Önsketrädet – Toivomuspuu

Språkcentrum finska har skapat Önsketrädet - Toivomuspuu för att samla in tankar och synpunkter från barn och unga.

Tygträd med handskrivna lappar fästa på.

Språkcentrum finska har använt Önsketrädet för att samla in tankar och synpunkter från barn och unga.

Syftet med projektet är att utveckla ett lättanvänt verktyg med en medföljande handbok med praktiska tips på hur man kan genomföra samrådsmöten med barn och unga. Metoden kan användas i olika sammanhang där barn och ungdomar träffas, till exempel sommarläger, sverigefinska skolor, olika familje- och fritidsverksamheter samt evenemang.

Önsketrädet – Toivomuspuu är ett fantasiträd som Språkcentrum finska har skapat för att använda vid sådana tillfällen. Önsketrädet - Toivomuspuu är en plattform där barn och unga har en möjlighet att skriva, rita eller berätta sina tankar och funderingar på papperslappar som sedan placeras på önsketrädets kvist eller läggs i en korg under trädet.

I pilotfasen, som pågått under sommaren och hösten 2023, har önsketrädet testats i samarbete med Sverigefinska Riksförbundets barnverksamhet Mukulat, Torshällas finska förening samt i Finlandsinstitutets bibliotek.

Projektfakta

Projektledare
Tuuli Wachowiak, språkfrämjare Språkcentrum finska

Pågår
2023

Resultat/kunskapsspridning
Metodhandbok