Projektet En aktuell lägesbild för finskspråkig förskoleverksamhet

Ett projekt för att kartlägga den finskspråkiga förskoleverksamheten i förvaltningskommuner.

Barnteckningar med finska ord.

Foto: Tuuli Wachowiak.

I dag saknas det aktuell statistik över förskola på nationella minoritetspråk. För att Språkcentrum finska ska kunna utveckla revitaliseringsåtgärder som stödjer finsktalande personal samt vårdnadshavare behövs det en helhetssyn.

Syftet med projektet En aktuell lägesbild över finskspråkig förskoleverksamhet är att kartlägga hur samt i vilken form och omfattning finskspråkig förskola erbjuds i kommuner inom det finska förvaltningsområdet. Kartläggningen ska ligga till grund för framtida revitaliseringsåtgärder som stödjer finsktalande personal samt vårdnadshavare.

Projektfakta

Projektledare
Tuuli Wachowiak, språkfrämjare Språkcentrum finska

Pågår
2023–2024