Språket jiddisch

Jiddisch är något så ovanligt som en förening mellan två främmande språkfamiljer. Språket finns i flera dialekter och skrivs med det hebreiska alfabetet.

Jiddisch har en ungefär tusenårig historia. Språket växte fram i Central- och Östeuropa och är ett germanskt språk med inslag av hebreiska, arameiska, polska och ukrainska. Judarna hade en flerspråkig tradition när de kom till Europa och talade bland annat hebreiska och arameiska. När de på medeltiden kom i kontakt med tyskastadsdialekter skedde något som en del forskare betecknar som en språklig ”big bang”. Två fullkomligt främmande språkfamiljer, den semitiska och den germanska, kom att ingå en stabil förening. Så småningom blev föreningen det vi i dag kallar jiddisch.

Dialekter inom jiddisch

Jiddisch kan indelas i nordöstlig jiddisch, centraljiddisch och sydöstlig jiddisch. Dialekterna är sinsemellan förståeliga. Den vanligaste dialekten i Sverige är centraljiddisch.

Skriftspråk och standardisering

Jiddisch skrivs med det hebreiska alfabetet och läses från höger till vänster. I jiddisch finns inga versaler eller gemener.

År 1908 hölls den första konferensen om språket jiddisch. Efter konferensen formulerade man vad som behövde göras för att jämställa jiddisch med övriga europeiska språk, till exempel standardisering, då man skapar ett enhetligt sätt att skriva språket. Ett judiskt vetenskapligt institut (YIVO) grundades i Vilnius 1925 under ledning av lingvisten Max Weinreich. Hedersstyrelsemedlemmar var bland andra Sigmund Freud och Albert Einstein. Efter att det judiska livet i Europa hade slagits i spillror av nazisterna återinrättades YIVO i New York och i Buenos Aires.

Ordböjning

På jiddisch böjs verben efter person i nutidsformen. Vill man säga exempelvis jag skrattar så heter det ikh lakh. Men om det är vi som skrattar heter det i stället mir lakhn. Om du skrattar heter det du lakhst medan det heter ir lakht om man vill säga ni skrattar.

Ordförråd

Jiddisch och svenska är två språk som är ganska nära släkt. Många ord liknar varandra, till exempel:

  • mame (’mamma’)
  • kats (’katt’)
  • hoyz (’hus’)
  • shtot (’stad’)
  • hoykh (’hög’)

Men jiddisch innehåller också en hel del ord som härstammar från hebreiskan och arameiskan som judarna talade när de kom till Europa för ungefär tusen år sedan. Några exempel är klezmer (’spelman’), besmedresh (’bönehus’) och oysies (’hebreiska bokstäver’). Språkets utveckling i slaviskspråkiga områden har påverkat både grammatik och vokabulär. Exempel på slaviska ord i jiddisch är tsukerke (karamell) och solovey
(näktergal).