Jiddischkultur

Kultur är en viktig bärare av språk. Här kan du lära dig mer om jiddischkultur i Sverige och världen.

Eftersom det judiska bosättningsområdet var så stort innebar det att levnadssättet och kulturen i de olika delarna av området skiljde sig åt på många sätt. I Östeuropa var hebreiska reserverat för den religiösa praktiken. Jiddisch var däremot det judiska vardagsspråket och kom att spela en oerhört stor roll i skapandet av en sekulär judisk kultur.

Jiddischkulturens guldålder började under 1900-talets första år, hade sin kulmen under mellankrigstiden och krossades totalt av Förintelsen.

Jiddischlitteratur

Under dessa år utvecklades litteraturen på jiddisch och blev inom alla områden jämställd med litteratur på övriga språk. Den judiska arbetarrörelsen arrangerade läsecirklar och översättningar av världslitteraturen var nödvändiga. Litteraturen var inte bara viktig för en intellektuell elit, utan förenade även ett enormt läsande proletariat. Kanske är jiddischlitteraturen mest känd genom Isaac Bashevis Singer som fick Nobelpriset 1978. Men han är bara en representant för en rik litteratur med en mängd författare, däribland Bella Rosenfeld Chagall. Hon var gift med Marc Chagall, som anses vara den störste judiske målaren under 1900-talet.

Belagda med straffskatter och med begränsade möjligheter till universitetsstudier lyckades de östeuropeiska judarna skapa egna institutioner inom kultur, utbildning, sjuk- och fattigvård och allt som hör det moderna samhället till.

Klezmer och jiddischmusik

Du har kanske hört talas om klezmer, som är den traditionella östjudiska bröllopsmusiken. Den är helt instrumental och förenar element ur den judiska liturgin med rysk militärmusik samt turkisk, central- och östeuropeisk musik. Men det finns även en enklare och folkligare genre som enklast kan kallas jiddischmusik, vilken till stor del består av anonyma folkvisor, men också av sånger och dikter skrivna av poeter och kompositörer. Den kanske störste av dem är Mordechai Gebirtig. Sångerna har ofta formen av vaggvisor, arbets- och protestsånger.

Klezmermusiker på ett bröllop i Ukraina omkring år 1925. Foto: Menakhem Kipnis/YIVO Institute for Jewish Research.