I väntan på tomten – läs!

Känns väntan på jultomten olidligt lång? Här får du tips om julig läsning på webben som räcker fram till julafton.

Uppslagen bok.

Isof är en myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur. Vi har expertområden som dialekter, folkminnen, immateriella kulturarv, nationella minoritetsspråk, ortnamn, personnamn och svenska språket. På sidan Julläsning från Isof kan du läsa mer om julens språk och kultur. Här har vi samlat artiklar, blogginlägg, kunskapsbanker, kviss, publikationer och språkråd som på olika sätt är kopplade till julen. Allt går att läsa kostnadsfritt som webbsidor eller som pdf.

Trevlig läsning önskar vi på Isof!