Splitternya julrim anno 1879

Flera av klapparna i jultomtens säck kommer med ett rim. Vill du ha gammaldags stil på dina julklappsrim kanske dagens lucka kan ge lite inspiration.

Att hitta det rätta julrimmet till julklapparna är inte alltid så lätt. Sedan 1800-talet har det publicerats en strid ström av små häften eller böcker som hjälper den lilla julpoeten att finna de rätta rimmen. Nedan är några utdrag med ”splitternya verser att skrifva på julklappar” ur ett sådant häfte från 1879.

Blomstervas

Af Floras väna verld en vän jag är
Och gerna hennes älsklingar jag bär
Uti mitt sköte … Sjelf en hederskrona
Jag får ju – ack, så färgrik och så nätt! –
Hvar gång i mig man sätter en bukett …
Låt derför mig
Få ofta gagna dig.
En drottning lik skall på ditt bord jag trona.

Bordsduk

Mitt mål är väl att täcka
Men ej att täcka dig;
Dertill kan jag ej räcka,
Hur än du vänder mig.
Men dock – märk, jag ej gäckas! –
Blir så jag dig kan täckas,
Att du med mig blir nöjd.

Böcker (av historiskt innehåll)

Om rätt du mäktar skåda in i mig,
Är jag en spegel, som kan visa dig
Rätt mången sanning, dig till gagn i lifvet.
Ty icke blott den tid, som flytt och flyr,
Är jag speglar af – Den tid, som gryr,
Dess rika hopp,
Dess hela lopp
Kan speglas i de blad, i mig man skrifvit.

Böcker (av poetiskt innehåll)

Som blomstren skifta i det gröna,
Så skiftar diktens lätta här:
I många former trifs det sköna,
Och skönt är allt hvad snillrikt är
Så skalden sjöng med sannings tunga,
Och derför vågar äfven jag
Det samma om den gåfva sjunga,
Som härmed egnas dig i dag.

Böcker (romaner)

Om med förstånd du oss använder,
Så skola vi
Till nöje och till gagn dig bli.
I annat fall helt lätt det händer,
Att vi förmå
Dig gripa så,
Att ditt förstånd kan rakt åt fanders gå.

Pengabörs

Om blott du fattar rätt
Betydelsen af mig,
Blir jag i nödens stund
En säker hjelp åt dig.

Halsduk

Skön i och för mig sjelf jag är,
Men skönast dock när du mig bär

Handskar

Med oss att handskas är ej farligt,
Dock är det bäst att handskas varligt;
Ty tar man i med styrka, så
Kan man i stycken lätt oss få.

Leksaker

I barnens verld ä’ vi välkomna gäster,
Som ofta föranleda glädjefester.
Låt oss då se, min vän, att du också
Oss många glada aftnar vill bestå.

Paraply

Ej allenast när det regnar
Får du skydd af mig;
Emot solens strålar hägnar
Jag desslikes dig

Skjorta

Om slumpen blefve så fatal,
Att vid behof du oss ej finge,
Så är det visst,
Att du, till följd af sådan brist,
Ej ginge
På någon bjudning eller bal.