Jultomtens betydelse

Har jultomten någon funktion i dagens samhälle? I den här luckan ger vi ordet till några av meddelarna i våra folkminnesarkiv som svarar på just den frågan.

Fyller jultomten någon funktion i dagens samhälle? Den frågan ställdes i en specialfrågelista om jultomten (S 35). Frågelistan skrevs 1982, men många svar inkom under flera års tid. Här är några av dem:

Jag tycker om tomtar, pryder gärna mitt hem med tomtar. Brukar mest köpa någon tomte varje jul. Jag tycker det är en trevlig sed, vi kan gärna ha kvar denna tradition, men det skall ej vara för mycket med klappar.

Kvinna, född 1900, Jämtland

Tomten som tradition, sagofigur, tror jag är bra. Det eggar fantasin och är något ovisst, spännande för barnen i en hård värld.

Kvinna, född 1927, Dalarna

Jag tror att alla traditioner och så också tomten har en betydande funktion. Det är dessa små saker som tillsammans bildar en gemensambas för många människor. Detta gör att vi lättare kan identifiera oss mad andra ikring oss och känna en samhörighet med dessa.

Kvinna, född 1963, Gotland

Att jultomten har en uppgift att fylla tror jag på, bl.a. för den ju barnens och även vi äldres tankar till den stora julhögtiden närmare, barnen blir kanske en aning snällare ju närmare julen man kommer, man får något mer än det vanliga att tänka på bl.a. var kommer jag att få i julklapp i år och vart skall jag ge bort med mera.

Man, född 1912, Uppland

Som upprätthållare av moral och mänsklig värme och trygghet. Samt i kommersiellt syfte.

Kvinna, född 1967, Hälsingland

En jultomte som pläderade för tolerans och världssamvete, skulle då ha en viktig funktion att fylla.

Kvinna, född 1916, Västerbotten

Ja, för köpenskapen. Annars ingen.

Man, född 1933, Värmland

Kunde man komma bort från det kommersiella i utnyttjande av jultomten tror jag att han har en plats i dagens samhälle för att glädja de minsta. Man ser hur ögonen lyser på dem vid kontakt med jultomten.

Man, född 1903, Västergötland

Om jultomten har någon funktion att fylla nu, så är det rent affärsmässigt. Jag vill svara på denna fråga med en vers som en deltagare i en studiecirkel i poesi skrev förra julen. Så här skrev Olga Tordy första versen i sin juldikt:

I nutidens jul med reklam och komers
vi Jesus i stallet lätt glömmer
Vi utsätts alltmer för onödig stress
och plånboken gårna vi tömmer.

Men visst har julen och jultomten sin betydelse för barnen och även för de äldre. Det är ännu en fortsättning på ljuset från stjärnan i öster och jag tycker att det värmer mitt i den mörka vintern med alla dessa adventsstakar. Jag räknade över ett hundra som jag såg från mitt fönster och i år, julen 1990, behöver vi den värme och det ljus vi kan få när hotet om världskrig ljuder värre än någon tidigare jul.

Man och kvinna, födda 1905 och 1913, Västmanland