Romska

Romani chib betyder 'det romska språket'. Det är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det romska språket (även romska, romani chib, romani eller romanes) har många olika dialekter och talas över hela Europa.

karta

År 1864 upphävdes slaveriet i Rumänien. Efter det utvandrade många av romerna som varit slavar där till olika länder i Europa och till USA.

Hur kom romska till Sverige?

Folkgruppen romer härstammar från Punjab-området i nordvästra Indien. Vi vet inte varför eller exakt när de gav sig av därifrån. Kanske var det på 1000-talet som romerna utvandrade och via Turkiet tog sig till Balkan och Östeuropa. Därifrån har de vandrat vidare och lever i dag i hela Europa, men även i USA och i Sydamerika. Till Sverige kom de första romerna på 1500-talet. Det tidigaste skriftliga dokument som visar att det fanns romer i Sverige är från 1512 och återfinns i Stockholms stadsarkiv.

Romska talas i många länder, det är inte majoritetsspråk i något land men nationellt minoritetsspråk i Sverige och har motsvarande ställning i Norge, Finland, Tyskland, Norra Makedonien och i Kosovo.

Diskriminering och förföljelse

Eftersom romer bar annorlunda kläder och talade ett språk man inte förstod blev de bemötta med stor misstänksamhet. De blev kallade ”tattare” eller ”zigenare”. År 1637 utfärdades en förordning, ”Placat om Tatrarnes fördrifvning av landet”, som i sin grymhet är unik i svensk rättshistoria. Romerna utvisades. I slutet av 1600-talet ändrade man inställning och tillät romer att stanna om de lät döpa sig.

1748 kom en lagstiftning som ville förhindra all romsk invandring och tvinga dem som vistades här till fast bosättning. 1914 kom ytterligare en förordning som förbjöd all romsk invandring och den avskaffades inte förrän 1954. Liknande lagar stiftades i Norge och Danmark. De romer som bodde i Sverige under den tiden isolerades helt från sina släktingar i Europa. I den så kallade ”tattarinventeringen” 1944 kom man fram till att det bodde uppemot 8 000 romer i Sverige. Fast vilka som registrerades som ”tattare” var godtyckligt och ibland baserat enbart på hörsägen.

Ända in på 1950-talet fick romer inte bo i vanliga hus, barnen fick inte gå i skolan och romer var förföljda och grovt diskriminerade. De fick ofta ingen sjukvård i Sverige, inte ens när de skulle föda och vårda sina barn. På grund av diskriminering och förföljelse har romer länge hållit sitt språk för sig själva och undvikit att prata det inför andra.

Koncentrationslägren

Under andra världskriget utsattes Europas judar för ett folkmord i de nazistiska koncentrationslägren. Vad många inte vet är att cirka en halv miljon romer också mördades. Det dröjde ända till 1980-talet innan Tyskland erkände att nazisternas folkmord även gällde romer. Eftersom lagar i Skandinavien hindrade romer från att invandra kunde de som lyckades fly från koncentrationslägren inte söka skydd i Sverige.

Förbättrade livsvillkor

I början av 1950-talet höjdes många röster i Sverige för att man måste förbättra romernas levnadsvillkor. Det gav resultatet att man 1954 bestämde att det skulle ordnas bostäder åt romer och 1959 att romska barn skulle få gå i skolan. Då fick romer även rösträtt i Sverige.

Nationellt minoritetsspråk

Romska är sedan år 2000 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, vilket innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket. Minoritetslagen stärkte romers rättigheter till sitt språk ytterligare. Romska är klassat som ett territoriellt obundet minoritetsspråk, det vill säga ett språk som inte har historisk anknytning till ett visst område eller en landsdel, till skillnad från samiskan, finskan och meänkieli.

I skolan kan man få läsa romska som modersmål och man behöver inte kunna någon romska eller ha pratat romska hemma för att få modersmålsundervisning om man tillhör den nationella minoriteten romer. De nationella minoriteterna har också lite större rätt till modersmålsundervisning: om en elev i klassen vill ha undervisning, så ska skolan arrangera det. För övriga minoritetsspråk krävs att fem elever vill ha undervisning. Ett problem för alla minoritetsspråk är emellertid att det finns så få lärare som kan undervisa i dem.

Södertörns högskola utanför Stockholm har ansvar för utbildningen inom romska studier i Sverige. De utbildar modersmålslärare och så kallade brobyggare, som ska vara länken mellan romska familjer, skolan och myndigheter. Däremot ger de än så länge inga enskilda kurser i romska. Det innebär att man i dag inte kan studera romska som språk på högskolenivå i Sverige.

Sedan 2007 bedrivs språkvård i romska hos Språkrådet. Där svarar man på språkvårdsfrågor, gör ordlistor, håller föreläsningar och kurser med mera.

Antal talare

Det finns inga exakta uppgifter över hur många som talar romska i Sverige i dag. Det förs ingen statistik i Sverige över vilka språk som invånarna talar. Lingvisten Mikael Parkvall skriver i ”Sveriges språk i siffror” att antalet talare av romska i Sverige är exceptionellt svåruppskattat. 2000-talet ger starkt varierande resultat, antalet romer uppskattas till mellan 20 000 och 120 000. Enligt Språkrådets egna undersökningar är det mer troligt att antalet romer i Sverige ligger närmare den högre siffran.