Det romska alfabetet i Sverige

Använd nedanstående tecken när du skriver eller publicerar romska texter i Sverige.

Standarden beslutades av modersmålslärare och andra språkarbetare vid Språkrådets språkvårdsseminarium i romska 2010.

A a Akhor

D d Dand

B b Bakhro

Čh čh Čhurik, Čhon

Č č Čiral Tš (för kale), Tj (för lovari)

C c Curuli, Coha

Dž dž Džukel

E e Efta

F f Foro, Federi

G g Gono

H h Harmonika

I i Iv

J j Jag

K k Kan

Kh kh Kham

Lj lj Ljil, Ljuma

L l Love

M m Maro, Manro

N n Nakh

Nj nj Njamo, Enja

O o Ofto

P p Patrin, Patrn

Ph ph Phabaj

R r Roj

S s Sap

Š š Šošoj

Th th Thav

T t Tover

U u Upre

V v Vast

X x Xar