Lucka 16: Rätten till meänkieli

Du som är meänkielitalande har rätt att använda och utveckla ditt språk. I vissa kommuner har du särskilt starka rättigheter.

Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. Språklag (2009:600), § 14:1

Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, §11

Sedan 2000 har meänkieli ställning som nationellt minoritetsspråk. Det innebär till exempel att du som talar meänkieli har rätt att använda språket inom olika delar av samhället och har större rätt till modermålsundervisning.

I kommuner som ingår i så kallade förvaltningsområden, där det bor många som talar meänkieli, finns det extra starka rättigheter att använda språket. Till exempel ska du kunna använda meänkieli i kontakter med myndigheter. Du har även rätt att kräva förskola och äldreomsorg på meänkieli.

Läs mer om meänkieli

Isof arbetar med språkvård i meänkieli. Vi ger råd och rekommendationer om meänkieli, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.