Språkvisionen

Vi har gett fem språkvisionärer i uppdrag att ta fram sin egen vision om den språkpolitiska framtiden. Här kan du ta del av deras visioner – och bidra med din egen!

Text: "Tänk om alla myndigheter visste när man ska använda tolk"
Text: "Tänk om tal skulle gå lika bra att använda som skrift"
Text: "Tänk om AI kan hjälpa oss att hålla en god samtalston på nätet"
Text: "Tänk om elever kunde läsa vännernas modersmål i skolan"
Text: "Tänk om alla myndigheter hade ett gemensamt klarspråk"
Text: "Tänk om du fick bestämma? Bidra med din egen språkvision"

Om språkvisionsprojektet

Tillsammans med Svenska Akademien har Språkrådet vid Isof gett fem språkvisionärer i uppdrag att ta fram och presentera sin egen vision om hur det svenska språksamhället kan förbättras. Med utgångspunkt i visionerna vill vi starta ett samtal om vad som är ett bra språksamhälle, vad språket har för roll i ett välfungerande samhälle, och hur språkliga insatser kan bidra till en hållbar utveckling. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.

Projektet har letts av Linnea Hanell och Sofia Tingsell vid Språkrådet, Björn Melander vid Uppsala universitet, samt Tomas Riad vid Svenska Akademien.