Lucka 8: Ta del av kulturarvet

Isofs arkiv är en del av vårt gemensamma kulturarv. Här kan du ta del av omfattande arkivsamlingar inom dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn.

Kulturarvet i Isofs arkiv tillhör alla och vårt mål är att arkivsamlingarna ska vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt.

Arkiven innehåller omfattande samlingar om bland annat dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn som har samlats in och dokumenterats av oss och våra företrädare i över 100 år.

Du kan ta del av detta arkivmaterial på flera olika sätt. Mycket kan du redan nu komma åt via våra digitala arkivtjänster. Vi har också publikationerwebbutställningar, kviss, kunskapsbanker och annat webbinnehåll där vi ger en inblick i arkiven genom att lyfta fram och berätta om olika arkivmaterial.

Vi arbetar hela tiden för att digitalisera mer material, men fortfarande finns vissa delar endast i fysisk form. För att ta del av det kan du besöka våra arkiv, eller beställa material i digital form.

Läs mer om hur du tar del av arkiven

På sidorna Arkiv och insamling finns information om våra arkivsamlingar och hur du kan ta del av dem. Här hittar du också våra digitala arkivtjänster.