Lucka 22: Rätten till jiddisch

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och du som talar jiddisch har rätt att använda och utveckla språket. 

Jiddisch är sedan år 2000 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, vilket innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket. Det innebär till exempel att samhället ska se till att du som talar jiddisch får lära dig, utveckla och använda ditt språk. Rättigheterna för jiddisch regleras i språklagen och minoritetslagen.

Jiddisch har talats i Sverige i flera hundra år och är klassat som ett territoriellt obundet minoritetsspråk, det vill säga ett språk som inte har historisk anknytning till ett visst område eller en landsdel, till skillnad från samiskan, finskan och meänkieli.

Den som vill har rätt att läsa jiddisch som modersmål. Du behöver inte kunna någon jiddisch eller ha pratat jiddisch hemma för att få modersmålsundervisning i språket.

Läs mer om jiddisch

Isof ansvarar för språkvården av jiddisch i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om jiddisch, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling. På expertområdessidan för jiddisch hittar du mer information om vår verksamhet.