Lucka 15: Alla språk är viktiga

Du har rätt till dina språk! Oavsett vilka språk du talar ska du kunna utveckla och använda dina modersmål, och du ska ha möjlighet att lära dig fler språk.

I Sverige talas och skrivs, förutom svenska, ungefär 200 olika språk. De flesta i Sverige är flerspråkiga eftersom de kan tala mer än ett språk. De som har svenska som modersmål lär sig ofta ett eller flera främmande språk i skolan. Många har också två eller flera förstaspråk. En del talar ett språk hemma, ett annat språk i samhället och kanske ytterligare ett vid högre studier.

Att främja flerspråkigheten ingår i de överordnade målen för svensk språkpolitik:

Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Flerspråkigheten är också skyddad i Språklagen och Minoritetslagen. Språklagen säger att alla ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål (14 §) och att den enskilde ska ges tillgång till språk (15 §). Det innebär till exempel att personer som ännu inte behärskar svenska ska få viktig samhällsinformation på sitt modersmål, och att barn och ungdomar med annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan.

Läs mer om din rätt till flerspråkighet

I vår kunskapsbank får du lära dig mer om det flerspråkiga samhället och den flerspråkiga individen. Du hittar också information om olika språk i Sverige och världen.