Memet Aktürk Drake: Tänk om elever kunde läsa vännernas modersmål i skolan

Memet Aktürk Drake är universitetslektor i svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Det här är hans vision om ett bättre språksamhälle: