Lucka 5: Våra levande traditioner

Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser.

Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. Det går inte att se eller ta på men det finns runtomkring oss. En del av dessa traditioner delas av väldigt många i Sverige, andra av några få. Vissa traditioner har rötter flera tusen år tillbaka i tiden, medan andra är alldeles nya.

Levande traditioner

I Sverige finns en nationell förteckning över immateriella kulturarv som heter Levande traditioner. Förteckningen finns till för att beskriva och sprida kunskap om våra levande traditioner i Sverige. Finns det någon levande tradition som du tycker ska finnas med på förteckningen? Du kan bidra till den genom att skicka in ditt förslag!

Läs mer om våra levande traditioner

I förteckningen Levande traditioner kan du läsa om de traditioner som tagits upp. Vi har också en kunskapsbank där du kan lära dig mer om immateriella kulturarv i Sverige och världen.