Lucka 10: Hitta Sveriges dialekter

På Dialektkartan kan du lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet.

I Isofs arkiv finns ungefär 25 000 timmar inspelat material. De äldsta inspelningarna gjordes i början av 1900-talet och de innehåller ofta intervjuer där människor berättar om sina kunskaper, erfarenheter och minnen. Med Dialektkartan vill vi göra det här kulturarvet tillgängligt för fler. Här kan du lyssna på hundratals dialektinspelningar från hela landet.

Lyssna på dialekter

Ta del av våra dialektinspelningar på vår digitala arkivtjänst Dialektkartan.