Lucka 4: Rätten till svenska

Svenska är huvudspråk i Sverige och du som bor i Sverige har rätt att lära dig, utveckla och använda svenska.

När det talas många språk i ett land kan det finnas ett behov av ett gemensamt språk som alla kan kommunicera på. Tillgången till svenska är alltså en demokratifråga. Alla som bor i Sverige behöver tillgång till det svenska språket för att kunna kommunicera med de svenska myndigheterna, förstå myndigheternas information och beslut samt kanske själva vara med och debattera eller företräda ett politiskt parti eller en organisation.

Men den svenska som används måste kunna förstås av alla. Enligt språklagen ska den offentliga svenskan ”vara vårdad, enkel och begriplig”. För personer med särskilda behov måste det också finnas anpassade texter, till exempel teckenspråksfilmer för döva och punktskrift för blinda.

Läs mer om rätten till svenska

I vår kunskapsbank om svenska språket kan du lära dig mer om svenskans historia, lånord, språkvård och hur svenskan ständigt förändras.