Lucka 21: Ortnamn för alla

Vad betyder egentligen Ramlösa, Skagerrak, Siljan, Njutånger, Sulitelma/Sulidälbmá och Korpilombolo? Alla ortnamn i Sverige har en historia och du kan ta del av den på många olika sätt.

I Isofs arkiv finns vad som förmodligen är världens största ortnamnssamlingar med information om alla tänkbara typer av ortnamn. Det immateriella kulturarvet i Isofs arkiv tillhör alla och vårt mål är att arkivsamlingarna ska vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt.

Du kan ta del av vårt ortnamnsmaterial på flera olika sätt. Du kan botanisera i stora delar av materialet redan nu i våra digitala arkivtjänster Ortnamnsregistret och Skånsk ortnamnsdatabas.

I Svenskt ortnamnslexikon, berättar vi om namnskicket i Sverige, om ursprung och tolkningar av mer än 6 000 olika namn på städer, socknar, landskap, kommuner, sjöar, berg, skogar och andra platser i Sverige. Bland våra publikationer finns många fler ortnamnsböcker som behandlar olika delar av Sverige.

Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera vårt arkivmaterial, men fortfarande finns vissa delar av våra arkivsamlingar och böcker endast i fysisk form. För att ta del av det kan du besöka våra arkiv.

Läs mer om ortnamn

I vår kunskapsbank om ortnamn kan du lära dig mer om ortnamnen i Sverige och hitta våra arkivtjänster och publikationer.