Sigrid

År 1932 flyttade den då 32-åriga Sigrid från Sverige till Argentina för att arbeta som sjuksköterska bland argentinasvenskarna i Oberá.

Porträtt

Teckning av syster Sigrid (Isof, ULMA 36468).

Sigrid var ensam sjuksköterska i området och behandlade många olika sjukdomar och skador. Hon hjälpte till vid förlossningar, och tog hand om nyförlösta mammor och nyfödda barn. Hon undervisade de svenskättade barnen i sommarskola och i söndagsskola, hon var engagerad i byns föreningar, höll i högtider och var med vid dop och begravningar. Det var mycket arbete, och i intervjuerna beskriver hon hur hon ibland var oändligt trött:


Mödosamt var det många gånger. (...) Det har varit häftiga olycksfall, förfärliga saker, och underliga dödsfall som man tycker har varit meningslösa, när små barn rycks bort. (...) Det har varit bland det svåraste. Och så ska man hjälpa människor förbi det här. Och så olycksfallen, de meningslösa …

Sigrid var kontrakterad att stanna i fem år men blev kvar större delen av sitt liv. Hon bodde kvar i kolonin till år 1973 då hon återvände till Sverige och dog i Stockholm år 1975.