Lucka 20: Det demokratiska föreningslivet

Föreningslivet är viktigt för den enskilda personen men också för samhället och för demokratin.

I samband med demokratiåret 2021 ville Isof dokumentera och synliggöra de vardagliga aspekterna av svenskt föreningsliv, som har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället. Berättelser samlades in via webbfrågelistan Tillsammans: Föreningsliv, och ett sjuttiotal svar skickades in.

Om man får ansvar och blir betrodd, så växer man in i rollen och fattar att det är att göra saker tillsammans - var och en med sina gåvor, men inom en gemensam ram som ger struktur - det är det som är demokrati.

Det säger en kvinna som varit ”föreningsmänniska sedan tonåren”. Och just föreningarnas betydelse för demokratin är ett tema som återkommer i flera av svaren som skickats in till frågelistan. De ideella föreningarnas uppbyggnad beskrivs som plantskolor i demokrati. En annan person skriver att föreningarna ”varit den perfekta skolan i demokrati och ansvarstagande”. 

Läs mer om föreningslivet

I blogginlägget Tillsammans i glädje mot gemensamma mål berättar vi mer om föreningar och föreningsliv i Sverige, och om de svar som skickades in till arkivet.