Lucka 13: Rätten till namn

Ingen kan äga ett ortnamn, men alla har rätt till det.

Ortnamnen är en del av vårt immateriella kulturarv. De har en stark koppling till identitet och hemkänsla, de har tydliga band till vår historia och samhällets utveckling över tid. Ortnamnen är starka symboler som är tillgängliga för alla – ingen kan äga ett ortnamn!

Samtidigt är det en demokratisk rättighet att ha tillgång till ortnamnen. Det ska inte kräva särskilda kunskaper för att kunna skriva och använda ortnamnen i vardagliga sammanhang. Ortnamn kan skapa samhörighet, men också avstånd. I en mångkulturell namnmiljö med språklig variation är det särskilt viktigt att skapa namn som inte får en exkluderande verkan.

Läs mer om din rätt till ortnamn

Isof vårdar det officiella ortnamnsskicket i hela Sverige, inte bara de svenska namnen, utan också de samiska, de meänkieliska och de finska. I vår kunskapsbank Lär dig mer om ortnamn i Sverige kan du läsa mer om ortnamn, ortnamnsvård och din rätt till ortnamnen.