Matei Josef Taikon

Matei Josef Cori Taikon föddes år 1869. Liksom många andra romer vid den här tiden levde han och hans familj ett ständigt kringresande liv. De reste mellan länderna i Norden, men även i länder som Frankrike, Italien, Tyskland och Belgien.

I en bevarad arbetsbok som tillhört Matei Josef Cori Taikon kan vi i dag följa hans flyttar och arbete från år 1897 fram till hans död år 1921. Arbetsboken användes även av hans son Pepi Josef Peter Taikon (1901–1948) och han lämnade i sin tur vidare boken till sin son Borta Friberg.

Ett år i arbetsboken

När år 1903 börjar befinner sig Matei Josef Cori Taikon och hans familj i norra Italien där de reser runt mellan olika städer. Den 23 mars lämnar de staden Torino för att åter ta sig till Sverige. Den 5 maj befinner de sig i Blekinge och i arbetsboken kan vi följa dem genom Sverige: Jämjö, Nättraby, Åby, Järva, Solna, Rimbo, Norrtälje, Mariefred, Töreboda, Stenstorp, Svenljunga, Landskrona, Kjelletorp, Helsingborg ... I början av december finns sällskapet i Frankrike, i Appilly nordost om Paris och därefter i Hof van Delft i Nederländerna den 20 december.

I arbetsboken skrev landägare och uppdragsgivare in år, datum och plats samt omdömen om familjerna och det arbete som utförts. Här kan du läsa några av de anteckningar som finns i arbetsboken från år 1903:

”Visto: di permette a Cori Taukon di lavorare del suo mestiere di ramiere in questo Comune per
cinque giorni a datare da domani.
Luino di 20 Gennaio 1903
Il Sindaco
[oläslig namnteckning]
[Stämpel:] Municipio di Luino”

”Att Musikanten Cari Tankon för en föreställning å Hafagården i Nättraby i morgon erlagt stadgad
bevillningsavgift En Krona 50 öre intygas:
Kärragården i Kronolänsmanskontoret den 16 Maj 1903
Tf Härved Thomson”

”På begäran af Cari Taikon som vistats här å platsen 3ne dagar och därunder gifvit föreställningar i
medhaft tält, får jag betyga att inga som helst oordningar förekommit vid deras tält eller under
föreställningarna.
Åby den 29 juni 1903
Hugo Edberge”

”Att för en föreställning här i staden bevillningsafgift blifvit utaf utländske undersåten C Tancon erlagd
med En krona 50 öre, intygar,
Norrtälje den 21 juli 1903
Anders Esbjörnsson
Tf Borgmästare”

”Att mot Kari Taikons uppförande under hans bolägers vistelse å Gripsholms slotts område intet varit
att anmärka intygas
Mariefred den 25 aug 1903
Emil Larsson
Kronolänsman”

”Kari Taikon med sällskap som vistats här 6 dagar och gifvit tränne föreställningar samt erlagt
bevillnings afgift med Fyra Kronor 50 öre under tiden uppför sig väl betygar:
Töreboda den 4 sept 1903
EU Bergman
Polisuppsyningsman”

”Cari Tankon med sällskap har uppehållit sig här sex dagar och under vistelsen här uppfört sig utan
anmärkning intygas
Kjelletorp i Kronolänsmanskontoret
Den 27/10 1903
BN W”

”M Cari Taikon arrive à Appilly 10:e/le 1 decembre 1903 la quitte le 2 decembre.
Le Maire
Cestart
[Stämpel:] Appilly”

”Vergunning verleend te Hof van Delft var 20 trt 28 December 1903.
HofvanDelft 20 December 1903
De Borgenmester
G Manger Cats
[Stämpel:] Hof van Delft”